instagram logo1 375x375 copy

 

Layer 1

 

هایدلبرگ کارخانه خود را در چین گسترش می‌دهد

خط تولید هایدلبرگ شانگهای چین 

سایت Qingpu، کلیه فرآیندها و الزامات استاندارد جهانی در هایدلبرگ را برآورده ساخت

Dark Blue Line

  • اولین سایت تولید گروه هایدلبرگ در چین / آسیا
  • مونتاژ ماشین‌های چاپ کوچک، متوسط و بزرگ به طور عمده برای بازار چین
  • مجمع در سال 2006 آغاز به کار کرد
  • مجهز به مرکز نمایشی ماشین‌آلات و تجهیزات برای مشتری
  • دارای گواهینامه‌های ISO 9001 و ISO 14001
  • دارای تقریباً 410 کارمند
  • موقعیت محل: تقریبا با فاصله یک ساعت در غرب شانگهای

01


مقدمه

در ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺠﺎرب انتقال و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎورى در آلمان و دیگر کشورهای غول صنعت و اقتصاد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ روش های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎورى اﻳـﻦ ﮐﺸﻮرها نسبت ﺑـﻪ نقش ﻣﻬﻢ ﻓﻨﺎورى در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی ـ اﻗﺘﺼﺎدى واﻗﻒ ﺑﻮده و ﺑﺎ دﻳﺪى آﮔﺎهانه در زﻣﻴﻨﻪ انتقال و ﺗﻮﺳﻌﺔ آن ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ‌اند. در انتقال و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎورى درهرﮐﺸﻮرى دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻔﺎى نقش ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ : اﻟﻒ- ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ ب- ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ

ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ ﻣﺎنند ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های انسانی، اﻣﮑﺎنات و ﻣﺤﺪودﻳﺖ های ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ... ﻣﻰ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎنند رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻰ، تجاری، اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ... ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرها ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﺸﻮرهای ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻰ و ... ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﺸﻮرهای ﻣﺰﺑﻮر هرﮐﺪام از روﺷﻬﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ اهداف ﻣﻮرد نظر در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﺎورى اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اند. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆثر در انتقال و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻨﺎورى ﺑﻪ صورت ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﮑﺴﺎن در ﮐﺸﻮرهای ﻣﺬﮐﻮر نقشی اﻳﻔـﺎ ﮐﺮده‌اند.

هر چند اکوسیستم تکنولوژی در آلمان و چین متفاوت هستند، اما رقابت برای تامین نیاز بازارهای آسیای دور مانند چین به شکلی جدی و نزدیک دنبال می‌شود؛ تا جایی که بسیاری از کمپانی های صاحب نام تجاری آمریکایی و آلمانی با حفظ انحصار تکنولوژی و طراحی و توسعه آن توسط خود، خط تولید بخشی از محصولات خود را به چین منتقل کرده و آن را مدیریت می‌کنند.

برندهایی صاحب فناوری های برتر در زمینه خودروسازی مانند تسلا، اولین رتبه خودروسازان جهان تویوتا با سه کارخانه در چین و همچنین دومین رتبه کمپانی فولکس واگن که مالک برندهای آئودی، بنتلی، بوگاتی، لامبرگینی، پورشه، اسکانیا و اشکودا می باشد نیز خط تولید خودروهای شاسی بلند و برقی خود را در چین احداث کرده است. برندهای مشهور آلمانی مرسدس بنز و بی ام و نیز از این جمله‌اند.

در این بین در بخش کالاهای مصرفی نام بزرگ اپل با گوشی های هوشمند آیفون برای همگان شناخته شده است.

در حوزه صنعت چاپ نیز برندهای شناخته شده هایدلبرگ و دیگر سازندگان آلمانی و ژاپنی نیز از این سیاست راهبردی غافل نبوده اند و بخشی از ماشین ها و تجهیزات خود را در چین تولید می نمایند. در ادامه به پیشینه حضور هایدلبرگ در چین و دلایل راهبردی آن می پردازیم.

استراتژی هایدلبرگ برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل در بازارهای نوظهور

کمپانی هایدلبرگ از سال 2005 استراتژی هایدلبرگ برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل در بازارهای نوظهور و همچنین کاهش هزینه های مالیات صادراتی، ترابری و همچنین نیروی انسانی، در این حوزه اقدام به تولید ماشین‌های چاپ و ورق تاکن‌های کوچک و متوسط در چینگ پو Qingpu می‌کند. طی یک سال گذشته، هایدلبرگ ماشین های فرمت بزرگ در ابعاد 70x100 سانتیمتر را نیز تولیدکرده است. اکنون تولیدات این کارخانه تمامی ماشین‌های استاندارد مورد نیاز بازار چین را در بر می‌گیرد. حدود 500 کارمند در محل کار می‌کنند. ماشین آلات ساخته شده در آنجا، در درجه اول برای بازار محلی، معیارهای کیفی استاندارد شده جهانی هایدلبرگ را رعایت می‌کنند و به‌تدریج سهم چنین ماشین‌های استاندارد که به کشورهای همسایه صادر می‌شود را افزایش خواهد داد.


02


برنارد شرایر Bernhard Schreier، مدیرعامل هایدلبرگ در مراسم افتتاحیه گفت: "چین در حال حاضر یکی از بازارهای فروش شماره یک هایدلبرگ است و نقش مهمی در توسعه تجارت آن ایفا می‌کند. تقاضا برای محصولات چاپی در کل چین در حال رشد است و طی ده سال گذشته بیش از سه برابر شده است. هر دستگاهی که توسط هایدلبرگ در چین فروخته می‌شود، یکی اکنون از چینگ‌پو می‌آید. ارائه ماشین‌آلات تولید شده در محل به ما این امکان را داده است تا در مهمترین بازار آینده صنعت خود، به حوزه‌های بزرگتر مشتری دسترسی پیدا کند. بنابراین استراتژی هایدلبرگ برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل در بازارهای نوظهور، پرداخت می‌شود."

Qingpu در شبکه سایت‌های هایدلبرگ ادغام شده است

Heidelberger Druckmaschinen AG (هایدلبرگ) در تاریخ پنجم اکتبر 2011، سومین مرحله ساخت را در محل کوئینگ‌پو Qingpu خود در نزدیکی شانگهای در چین جشن گرفت. تکمیل این مرحله، سطح تولید کارخانه را تا حدود 45000 متر مربع گسترش داد - سه برابر افزایش در فضا فقط طی چهار سال. این گسترش، هایدلبرگ را قادر ساخت تا تقاضای روز افزون چاپخانه‌های چینی را تأمین کند.


03


پس از شروع ساخت و ساز در سال 2005، اولین سایت تولید هایدلبرگ در آسیا در بهار سال 2006 به بهره برداری رسید. واقع در منطقه صنعتی Qingpu، این سایت با استانداردهای مدرن ساخته شده است و هم اکنون دارای منطقه تولیدی است. حدود 45000 متر مربع، و آن را به یکی از بزرگترین تأسیسات تولید چاپ در آسیا تبدیل کرده است.


04


هایدلبرگ از سال 2006 اقدام به تولید ماشین های چاپ و ماشین های تاکن استاندارد، در درجه اول برای بازار محلی چین بوده است. تولید با ماشین های تاکن در سال 2005 آغاز شد و پس از آن Speedmaster SM 52 و به دنبال آن از سال 2007 Speedmaster SM 74  ادامه یافت و همچنین تولید مدل های مختلف Speedmaster CD 102  ا ز سال 2009 آغاز شد و اکنون پیکربندی های متنوع از دورنگ با واحد ورنی تا هشت رنگ با واحد ورنی زنی این سری عرضه می شود. همچنین سری Speedmaster CS 92 نیز از سال 2015 یه گروه محصولات این سایت اضافه گردید.


05


سایت Qingpu بخشی جدایی‌ناپذیر از شبکه هایدلبرگ است که شامل سایت‌های Wiesloch-Walldorf ، Amstetten ، Brandenburg ، Leipzig و Ludwigsburg در آلمان و Nové Mesto در اسلواکی است. این تضمین می‌کند که، حتی با وجود تعداد فزاینده‌ای از تأمین‌کنندگان محلی، کلیه فرآیندها و استانداردهای کیفیت، الزامات استاندارد جهانی در هایدلبرگ را برآورده می‌کنند.


06


از هر سه دستگاه که توسط هایدلبرگ در چین فروخته می شود، یکی اکنون از امکانات تولید آن در آنجا تهیه می شود. از زمان آغاز صادرات در سال 2010 ، ماشین های چاپ Speedmaster SM 74-4 و SM 52-4 به استرالیا، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، تایلند و سنگاپور ارسال شده‌اند.


07


گروه هایدلبرگ ارائه دهنده فنآوری و شریک تجاری شما در صنعت رسانه های چاپی

Heidelberger Druckmaschinen AG (هایدلبرگ) با ماشین های چاپ افست ورقی خود یکی از ارائه دهندگان راهکارهای پیشرو در صنعت رسانه های چاپی است. در سرتاسر جهان، نام هایدلبرگ مترادف با اوج هنر فناوری، کیفیت عالی و نزدیکی به مشتری است. هسته اصلی فعالیت تجاری این گروه فناوری پوشش کامل زنجیره ارزش افزوده و فرآیندها در قالب ماشین های حوزه افست ورقی از ابعاد 50x35 سانتیمتر الی 162x121 سانتیمتر است.

هایدلبرگ برای ادغام کلیه فرآیندهای چاپخانه، ماشین های چاپ دقیق، پلیت سترها، تجهیزات پس از چاپ و عملیات تکمیلی و نرم افزاری را تولید و یکپارچه سازی می کند. حفاظت از محیط زیست از این نظر اهمیت پایداری دارد. راهکارهای توسعه، تولید و استفاده از ماشین های چاپ به حفظ منابع، کاهش انتشار آلاینده ها و حذف ضایعات کمک می کند. گستره خدمات و محصولات هایدلبرگ همچنین خدمات عمومی و مشاوره ای اعم از قطعات یدکی و مواد مصرفی گرفته تا فروش ماشین های کارکرده و آموزش در آکادمی چاپ رسانه را در بر می‌گیرد.


08


این شرکت مستقر در هایدلبرگ آلمان با در اختیار داشتن سایت های توسعه و تولید در هفت کشور و حدود 250 دفتر فروش در سراسر جهان، این شرکت از حدود 200،000 مشتری در سراسر جهان پشتیبانی می کند. کلیه ماشین های چاپ هایدلبرگ که برای بازار جهانی تعیین شده است، در سایت ویسلوخ-والدروف  Wiesloch-Walldorf  مطابق با استانداردهای دقیق کیفیت تولید می شود. ماشین های چاپ استاندارد در کلیه کلاس های فرمت استاندارد و ماشینهای تاکن برای بازار چین توسط هایدلبرگ در Qingpu در نزدیکی شانگهای تولید می شود. ماشین های چاپ هایدلبرگ در سراسر جهان محصولات چاپی با کیفیت بالا مانند کارت ویزیت، بروشور، پوستر و جعبه های تاشو را تولید می‌کنند که به نمادی از اوج هنر فناوری تبدیل گشته‌اند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی مطالب این وبسایت متعلق به شرکت ایران روتاتیو می‌باشد و استفاده بدون مجوز از این مطالب تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت